Överlägg

ROX-reportage AB är en reportagebyrå och taltidningsproducent. Den
här hemsidan är en enkel presentation av ROX-reportage som
taltidningsproducent.

Dan Lindahl är ägare och produktionschef. Efter 32 år som journalist
och redaktör för taltidningar är Dan förmodligen den mest välkände
och erfarne taltidningsproducenten i västra Sverige.

ROX-reportage AB gör för närvarande ett 50-tal taltidningar för
kommuner, kulturtidskrifter, myndigheter, bibliotek, föreningar,
handikappförbund, fackförbund, mm över hela Sverige.

Mer än 550 000 personer i Sverige har ett läshinder som gör det svårt
att läsa en tryckt tidning. Vanliga läshinder är synskada, dyslexi, afasi
och sådana funktionshinder som gör att man inte kan hålla eller
bläddra i en tidning.