Överlägg

Produkt

När det gäller taltidningsproduktion åtar vi oss allt från ax till limpa. Det kan tex röra sig om helt journalistiska produkter med reportage och sammanställning av nyheter. Jinglar eller andra ljudillustrationer kan användas om så önskas.
Vi gör också rena inläsningar av färdiga tidningar. Här ingår viss redigering och sedan inläsning, ljudbearbetning, kopiering och distribution med portofri blindskrift. Idag använder vi oftast produktion i Daisyformatet (MP3) på CD men vi gör faktiskt fortfarande en del taltidningar på den gamla ljudkassetten med analog inspelning. Vi kan även erbjuda ljudfiler i det format som önskas och på valfritt media.
Kontakta ROX-reportage och vi ger dig ett mycket konkurrenskraftigt pris på den tidning eller den information som du vill göra tillgänglig för folk som har svårt att läsa tryckt text.