Överlägg

Kopieringstjänst

Har du en färdig taltidning som du vill ha kopierad på CD? Vi kan hjälpa dig. Adressering, print med storstil- och punktskrift, kuvertering och distribution med portofri blindskrift – allt efter önskemål. Vi har mångårig erfarenhet och vi ger dig ett mycket konkurrenskraftigt pris. Dessutom kan vi lägga din taltidning på MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) hemsida dit du kan länka för den som önskar att läsa sin taltidning via webben.