Överlägg

Inläsningstjänst

Inläsningstjänsten i Stockholms stad.

ROX-reportage AB är Stockholms stads producent av Inläsningstjänsten.
Inläsningstjänsten är en service för dig som på grund av synskada eller annat läshinder inte kan läsa tryckt text. Den är individuell och avgiftsfri och riktad till dig som bor i Stockholm. Det kan vara allt ifrån utdrag ur böcker, protokoll, bruksanvisningar, recept och brev m.m. Vi levererar i många olika format såsom vanliga ljudfiler i mp3 eller Daisyformat via mail, samt CD och även kassett. Vi läser in på ett flertal språk och även med talsyntes.

För att få del av Inläsningstjänsten vänder du dig till Stadsbiblioteket.
Beställning av inläsningar görs till: inlasning.ssb@stockholm.se eller via telefon: 08-508 311 57, fredagar 12-16, telefonsvarare dygnet runt. Inläsningsuppdrag kan även lämnas in på Ljudbiblioteket och Stadsbiblioteken i Stockholm.